Hướng dẫn sử dụng khoá cửa Kaadas S500-C

Khoá cửa Kaadas S500-C là mẫu khoá cửa thông minh được rất nhiều quý khách hàng tin dùng bởi nó có độ bảo mật cao, dễ sử dụng với mọi lứa tuổi …  

1: Thêm mã số chủ đầu tiên
Nhấn ** – mã số chủ mặc định (123456789) – # – mã số chủ mới – # -nhập lại mã số chủ- #

2: Thêm mã số người sử dụng
Nhấn ** – mã số chủ – # – 11 – nhập số thứ tự (00-08) – # – nhập mã số người sử dụng – # – nhập lại mã số người sử dụng – # (mã số người sử dụng 6-12 số không trùng, lặp nhau )
Lưu ý : số thứ tự từ (00-04): là mã số người sử dụng, (00-08): là mã số người dùng một lần

3: Thêm vân tay người sử dụng
Nhấn ** – mã số chủ – # – 12 – nhập số thứ tự (00-99) – # – cho vân tay vào cảm biến cho đến khi khóa báo “ Settings Succeed”

4: Thêm thẻ từ người sử dụng
Nhấn ** – mã số chủ – # – 13 – nhập số thứ tự (00-99) – # – cho thẻ từ vào cảm biến cho đến khi khóa báo “ Settings Succeed”

5: Xóa mật khẩu người sử dụng
– Xóa từng người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 141 – nhập số thứ tự (00-08) – # khóa báo “Deletion succeeded” là thành công
– Xóa toàn bộ người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 142 khóa báo “Deletion succeeded” là thành công

6: Xóa vân tay người sử dụng
– Xóa từng vân tay người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 151 – nhập số thứ tự (00-99) – # khóa báo “Deletion succeeded” là thành công
– Xóa toàn bộ vân tay người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 152 khóa báo “Deletion succeeded” là thành công

7: Xóa thẻ từ người sử dụng
– Xóa từng thẻ từ người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 161 – nhập số thứ tự (00-99) – # khóa báo “Deletion succeeded” là thành công
– Xóa toàn bộ thẻ từ người sử dụng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 162 khóa báo “Deletion succeeded” là thành công

8: Chế độ mở cửa
– Mở cửa bằng một chức năng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 171 (chế độ mở cửa một chức năng vân tay, thẻ từ hoặc mật khẩu)
– Mở cửa bằng hai chức năng: Nhấn ** – mã số chủ – # – 172 ( chế độ mở cửa bằng 2 chức năng: vân tay + Mật khẩu, mã số + thẻ từ, thẻ từ + vân tay )

9: Thay đổi mã số chủ
Nhấn ** – mã số chủ – # – 192 – nhập mã số chủ mới – # – nhập lại mã số chủ – # đến khi khóa báo “Settings Scceed”

10: Chỉnh âm lượng của khóa
Nhấn ** – mã số chủ – # – 211 để bật âm thanh
Nhấn ** – mã số chủ – # – 212 để tắt âm thanh

11: Thay đổi ngôn ngữ của khóa
Nhấn ** – mã ố chủ – # – 221 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng trung
Nhấn ** – mã số chủ – # – 222 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng anh
Nhấn ** – mã số chủ – # – 223 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng tây ban nha
Nhấn ** – mã số chủ – # – 224 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng bồ đào nha
Nhấn ** – mã số chủ – # – 225 để chuyển ngôn ngữ xang tiếng Nga

12: Truy cập hệ thống
Nhấn ** – mã số chủ – # – 31 để nhận số Serial Number của khóa

13: Thêm chức năng mở rộng (Remote)
Nhấn ** – mã số chủ – # – 41 để kết nối Remote với modun
Nhấn ** – mã số chủ – # – 42 để hủy kết nối Remote với modun

14: Cài đặt Bluetooth
Nhấn ** – mã số chủ – # – 51 để kết nối Bluetooth
Nhấn ** – mã số chủ – # – 52 để ngắt kết nối Bluetooth
Nhấn ** – mã số chủ – # – 53 để tắt Bluetooth, sau đó nhấn 1 để bật Bluetooth

Sản phẩm tương tự:

Nutrition Facts

Per Serving: 367 calories; 26.2g fat; 5.7g carbohydrates; 20.3g protein; 81mg cholesterol; 64mg sodium.

5 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng khoá cửa Kaadas S500-C

  1. admin says:

    i have gotten at least 50 times value from Farmart. I would like to personally to personally thank you for your outstanding product. Farmart is great. It\’s exactiy what I\’ve been looking for.

  2. admin says:

    Farmart is great. Farmart is the most valuable business resource we have EVER purchased. I have gotten at least 50 times the value from Farmart. I just can\’t get enough of Farmart.

  3. admin says:

    If you aren\’t sure, always go for Farmart. Not able to tell you how happy I am with Farmart. Definitely worth the investment. We\’ve used Farmart for the last five years.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *